För en tid sedan fick klassen ett brev men en uppmaning att delta i ”The Great Mail Race”. Vi fick vårt brev från en pojke som heter Milo och som går i Geert Grooteschool 1 (en waldorfskola i Amsterdam).

Uppdraget var att en i klassen skulle svara på Milos brev och att resten skulle skriva egna brev och inbjuda andra waldorfskolor i världen att delta i ”mail-racet”.  Engelska fröken Marija har jobbat med att skriva brev tillsammans med klassen. Alla har verkligen gått in för brevskrivandet. Det blir ett stort engagemang för att  få allting rätt när man har en verklig mottagare av det man gör i skolan.

Nu är alla vår brev på väg ut i världen och vi väntar med spänning på om vi ska få några svar.