Under en period har vi jobbat med akustik och optik i fysiken. Vi har läst, skrivit, ritat och gjort olika experiment för att förstå fenomenen och hur vår sinnen fungerar. Vi har också skrivit prov för att redovisa våra kunskaper. Vi hann även med att i grupper göra egna skuggteatrar som vi visade upp för våra fadderbarn i klass 2.

Det här är en text om skugga som vi skrivit tillsammans:

Skugga

En skugga är en mörk avbild av saker ljuskällan lyser på. För att det ska bli en skugga behövs en ljuskälla. Exempel på ljuskällor: Solen, lampor, eld m.m.

Om en ljusstråle träffar ett objekt, till exempel en blomma, så blir det en skugga på andra sidan objektet, för att objektet skymmer ljusstrålarna.

Det krävs ett tätt material för att en skugga ska bildas. Ett tätt material kan vara trä, sten eller en människa. Det täta materialet ”stoppar” eller absorberar (det betyder suger åt sig) ljuset.

Vissa material släpper igenom ljus, till exempel vatten eller glas, då blir det ingen skugga.
Om man har ett tätt objekt nära en ljuskälla blir skuggan stor och oskarp. Detta för att man då stoppar fler ljusstrålar. Om man tvärt om har ett tätt objekt en bit ifrån ljuskällan blir skuggan mindre och skarpare. Detta för att färre strålar stoppas.