Vi är klass 5 (födda 05) på Björkö Friskola i Ljungsbro.

Vi vill göra en blogg för att kompisar, vänner och familj ska kunna följa vårt arbete och vår vardag i skolan. Vi vill också få fler mottagare för de arbeten som vi gör i skolan. När vi har en riktig målgrupp blir det viktigare att man verkligen tänker efter hur man ska uttrycka sig och vad man kan skriva och publicera.

Det är alla i klassen som är med och bidrar till bloggen. De vuxna i klassen är redaktörer och administratörer och alla eleverna är medarbetare. En del uppgifter i skolan är skapade för att passa vår blogg men mycket kommer vi på i stunden att vi skulle vilja ha med på bloggen och visa för andra.

Alla bilder som vi publicerar på bloggen har vi tagit själva med en smartphone eller lärplatta. Då några elever inte får/vill vara med på bild på bloggen så har vi som vana att inte ta direkta ansiktsbilder utan mer detaljer och översiktsbilder. Vi skriver texterna på bloggen tillsammans hela klassen eller i mindre grupper.

Vi försöker hela tiden lära oss mer hur vi kan hitta bilder under fria licenser och hur vi skulle kunna använda dem. Över huvud taget har vi nytta av alla den information och det utbildningsmaterial som vi hittar på webbstjärnans hemsida för att blir bättre på allt ifrån hur man söker effektivt till hur vi ska förhålla oss källkritiskt till det vi hittar på webben.

Bloggen är licensierad under  Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell Licens.

I arbetet med bloggen jobbar vi med många av skolans ämnen men också mot flera av de övergripande målen i kapitel 2 i läroplanen, som att;

“Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Vi är precis påbörjat vårt arbete med bloggen men tycker redan att det gett oss både glädje och stolthet när vi visar upp för andra allt vi gör i skolan men framför allt har vi blivit noggrannare i hur vi uttrycker oss i skrift nu när vi vet att det finns andra som kommer att läsa det vi skriver.

Vi är glada och stolta över vår skola, vår klass och vår blogg och vi hoppas så klart att andra, inte bara de närmaste, finner ett nöje i att läsa den. Vi tycker helt enkelt själva att vi gör en bra blogg!