På torsdagar i klass 5 får vi möjlighet att gå på läx-tid efter skolan. Då har vi minst en lärare som kan hjälpa oss. På läx-tiden kan man göra klart sin läxa och sitt skolarbete tex om man har varit sjuk eller varit ledig.

Läxtiden är i klassrummet och det är frivilligt att gå på den . De flesta tycker att läx-tiden är bra och att det är ett lite roligt sätt att göra läxan på.

Anton och Alve